Edukacja – kursy, szkolenia, korepetycje

bertie_ico_by_stockio

EDUKACJA i NAUKA
pozaszkolne formy edukacji

Rozwijamy się, kształcimy i doskonalimy przez całe życie…

niezależnie od dziedziny wiedzy jaką aktualnie zdobywamy,
towarzyszą nam 4 poziomy kompetencji:


POZIOM 1: NOWICJUSZ, DEBIUTANT

NIEŚWIADOMA NIEKOMPETENCJA

czyli NIE WIEM, ŻE NIE WIEM


POZIOM 2: POCZĄTKUJĄCY, ADEPT

ŚWIADOMA NIEKOMPETENCJA

czyli WIEM, ŻE NIE WIEM


POZIOM 3: SPECJALISTA, PRAKTYK

ŚWIADOMA KOMPETENCJA

czyli WIEM, ŻE WIEM


POZIOM 4: EKSPERT

NIEŚWIADOMA KOMPETENCJA

czyli NIE WIEM, ŻE WIEM


Powyższe poziomy (fazy, etapy, stopnie) kompetencji związane ze świadomością, podświadomością i motywacją, które zdefiniował Noel Burch w 1970 r. są najprostszym obrazem procesu uczenia się i nauczania od nowicjusza do eksperta, doskonałym narzędziem do weryfikacji poziomu wiedzy i kompetencji celem dobrania właściwych metod nauczania oraz kluczem do samokształcenia i doskonalenia.

Jeśli potrzebujesz podszkolić się z wybranych zagadnień, przygotować się do egzaminu w szkole, rozszerzyć swoje umiejętności, zdobyć niezbędną lub dodatkową wiedzę potrzebną do pracy czy też rozpocząć przygodę z zupełnie nowymi kompetencjami to jesteśmy gotowi Tobie w tym pomóc. Dysponujemy wiedzą teoretyczną i praktyczną m.in. z poniższych dziedzin w ich szerokim zakresie:

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka (m.in. programowanie, bazy danych, strony www)
  • Microsoft Office – zaawansowane korzystanie z pakietu

Zapraszamy do współpracy przy projektach szkoleniowych czy też przy organizacji kursów na różnych poziomach zaawansowania. Chętnie poprowadzimy specjalistyczne zajęcia.

Zapraszamy również do indywidualnego kontaktu zarówno uczniów jak i dorosłych. Dobór metod nauki oraz zakresu materiału zależy od indywidualnego poziomu aktualnej wiedzy z danej dziedziny, zatem jeśli zdefiniujemy poziomy kompetencji, to określimy również czy i w jaki sposób będziemy mogli pomóc przy wybranym zagadnieniu.

Co możesz zyskać …

Przy współpracy zyskujesz odpowiedni zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, różne metody rozwiązań dla poruszanych zagadnień, indywidualne podejście oraz pracę metodą „coachingową”, w której większość pytań to pytania otwarte pobudzające do myślenia i otwierające umysł, zakres bibliograficzny niezbędny do dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy, możliwość współpracy zdalnej.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie podzielimy się wiedzą i wymienimy doświadczeniami.

HELION LOGO


POLECAMY SPECJALISTYCZNE KSIĄŻKI i KURSY
jako sprawdzony i nieoceniony sposób samokształcenia i doskonalenia
oraz
jedno z lepszych narzędzi do osiągania nie tylko zawodowych celów

Zapraszamy do partnerskiej księgarni Grupy Wydawniczej HELION

Tutaj sprawdzisz bieżące promocje na helion.pl

Lista aktualnych bestsellerów – Helion TOP 50

Kliknij poniżej w link wybranej książki z pierwszej 20-stki aby zobaczyć jej pełny opis na helion.pl: